Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Solicitare informatii. Legislatie - Descarca
Persona responsabila pentru Legea nr. 544/2001 - Ref. Sandu Gabriela Tel: 0268/422490
Formular pentru solicitare in baza Legii nr. 544/2001 - Descarca
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa - Descarca
Lista cu documentele de interes public si lista cu docum. produse/gestionate de institutie - Descarca
Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001 - Descarca
Buletin informativ - Legea nr. 544/2001 - Descarca

Buget din toate sursele de venituri

- Buget pe surse financiare 2015 - Descarca
- Buget pe surse financiare 2016 - Descarca
- Buget pe surse financiare 2017 - Descarca

Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) 31 decembrie 2016 - Descarca
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) 31 mai 2017 - Descarca
Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) 30 iunie 2017 - Descarca


Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prev. de acte norm. - Descarca
Venituri salariale nete


Bilanţuri contabile

- Bilant 31.12.2015 - Descarca
- Bilant 31.12.2016 - Descarca
- Bilant 31.05.2017 - Descarca
- Bilant 30.06.2017 - Descarca        


Achiziţii publice 
   

Programul anual al achizitiilor publice - Descarca
Centralizatorul achiziţiilor publice şi - contractele cu  valoare de peste 5000 de euro conform anexei         
- Contractele cu valoare de peste 5000 euro - anul 2015
- Contractele cu valoare de peste 5000 euro - anul 2016
- Contractele cu valoare de peste 5000 euro - anul 2017

Declaraţii de avere şi de interese:
Declaratii de avere 2017 - Descarca
Declaratii de interese 2017 - Descarca

Formulare tip     

Formuar 1 - timp completare 30 zile

      

.................................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------