Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Solicitare informatii. Legea 544- Descarca
Persona responsabila pentru Legea nr. 544/2001 - Consilier Juridic Lapusneanu Georgeta Tel: 0268/422490
Formular pentru solicitare in baza Legii nr. 544/2001 - Descarca
Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa
- Formular 1 - Descarca
- Formular 2 - Descarca
Lista cu documentele de interes public si lista cu docum. produse/gestionate de institutie - Descarca
Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001 - Descarca
Buletin informativ - Legea nr. 544/2001 - Descarca

Buget din toate sursele de venituri

- Buget pe surse financiare 2015 - Descarca
- Buget pe surse financiare 2016 - Descarca
- Buget pe surse financiare 2017 - Descarca
- Buget pe surse financiare 2018 - Descarca

- Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) 31 decembrie 2016 - Descarca
- Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) 31 mai 2017 - Descarca
- Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) 30 iunie 2017 - Descarca
- Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) PN HIV 31 dec 2017 - Descarca
- Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) PN IAAM 31 dec 2017 - Descarca
- Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) FINALA 31 dec 2017 - Descarca
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- Situaţia plăţilor (execuţia bugetară) 31 martie 2018 - Anexa 7 - Anexa9 - Anexa 11

Situaţia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum şi alte drepturi prev. de acte norm. - Descarca
Venituri salariale personal angajat


Bilanţuri contabile

- Bilant 31.12.2015 - Descarca
- Bilant 31.12.2016 - Descarca
- Bilant 31.05.2017 - Descarca
- Bilant 30.06.2017 - Descarca
- Bilant 31.12.2017 - Descarca 
- Bilant 31.03.2018 - Descarca   Rezultat patrimonial 2018 - Descarca        


Achiziţii publice 
   

Programul anual al achizitiilor publice - Descarca
Centralizatorul achiziţiilor publice şi - contractele cu  valoare de peste 5000 de euro conform anexei         
- Contractele cu valoare de peste 5000 euro - anul 2015
- Contractele cu valoare de peste 5000 euro - anul 2016
- Contractele cu valoare de peste 5000 euro - anul 2017

- Situatia cronologica a achizitiilor de aparatura, echipamente si tehnica sanitara - Descarca

Declaraţii de avere şi de interese:
Declaratii de avere 2017 - Descarca
Declaratii de interese 2017 - Descarca

Formulare tip     

Formuar 1 - timp completare 30 zile

- BULETIN INFORMATIV 2017      

.................................................................................................................................

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE - Descarca
NUMAR NOTIFICARE INREGISTRARE A.N.S.P.D.C.P - 15610

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------