Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

Pagina - Drepturile si obligatiile pacientilor

Drepturile pacientului:

1.   Pacientii au dreptul la îngrijirea sănătătii la cel mai înalt standard, indiferent

      de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau convingeri politice.

2.   Pacientii au dreptul la adresabilitate liberă la asistenta medicală, conform

      prevederilor legale.

3.   Pacientii  au  dreptul  de  a  cunoaste  identitatea,  statutul  profesional si 

      calificarea  celor  care  asigură serviciul de sănătate.

4.   Dreptul  de  a  fi  informati  în  legătură  cu  starea  sănătătii  lor,  cu   

      procedurile  terapeutice  propuse,  cu diagnosticul si prognoza afectiunii.

5.   Informatiile trebuiesc comunicate pacientilor într-o manieră adecvată

      capacitătii lor de întelegere. Dacă pacientul nu vorbeste  limba oficială, trebuie

      să existe mijloace de traducere.

6.   Dreptul  de  a  fi  informat si  de  a  lua  o  decizie  referitoare  la  efectuarea 

      unor  activităti  de  cercetare /învătământ care implică persoana sa.

7.   După ce au fost informati asupra tratamentului pacientii au dreptul să-l

      accepte sau să-l refuze.

8.  Când  pacientii  sunt  incapabili  să-si  exprime  vointa si  este  necesară 

      interventia  medicală  de  urgentă consimtământul poate fi presupus dacă nu

      există elemente exprimate anterior de pacient, care să ateste refuzul

      consimtământului.

9.   În  cazul  pacientilor  fără  discernământ  consitământul  este  exprimat  în 

      scris  de  apartinătorul  sau  reprezentantul legal.

10. Pacientii  au  dreptul  de  a  fi  informati  asupra  facilitătilor  de  care  dispune 

      spitalul  pentru  asistentă personală, siguranta si confortul său.

11. Dreptul pacientului la intimitate si la confidentialitatea tuturor informatiilor

      legate de afectiunea sa.

12. Pacientii au dreptul de a fi vizitati cu conditia respectării programului de      

      vizită stabilit de conducerea spitalului si de fiecare sectie în funcție de

      specificul său.

13. Pacientii au dreptul să primească la cerere servicii religioase.

14. Dreptul la continuitatea îngrijirilor. 

15. Pacientii au dreptul de a li se examina si rezolva plângerile într-o manieră   

      justă, eficientă, promptă si de a fi informati asupra rezultatului.

16. Dreptul la ingrijirea cu respect si consideratie fata de valorile,convingerile si

      intimitatea pacientului.

 

Obligatiile pacientului:

1.   Odata internat,sunteti obligat sa purtati pe  durata  internării tinuta  regula-

mentară  de  spital .personala (dus) imediat dupa ce pacientul ajunge in salon.

2.   Spitalul dispune de conditii pentru pastrarea unei igiene corporale-va  

      rugam,folositi-va de aceasta oportunitate!

3.   Sa nu părăseasca unitatea sanitară fara acordul medicului.

4.  Este interzis consumul de băuturi alcoolice si fumatul în incinta spitalului.In  

      interesul sanatatii Dvs. faceti un mic effort de vointa si lasati-va de fumat!

5.   Sa respecte Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului .

6.   Va rugam sa  respectati unitatea sanitara  si  sa aveti  o atitudine  civilizata  fata 

      personalul  medical  si de  îngrijire,  precum  si fata  de  ceilalti pacienti.

7.   Sa respecte programul de liniste intre orele 2200 - 0630 si sa păstreze curătenia

     în incinta spitalului.

8. Nu se permite tulburarea linistii, degradarea mobilierului si bunurilor din dotarea sectiei si spitalului.

9.  Sa respecte toate actiunile privind igiena si curatenia care  se desfasoara in

     spital, inclusiv in saloane (activitatea infirmierelor incepe la ora 630). Sa

      permita aerisirea saloanelor de cel putin 2 ori pe zi, si ori de cate ori este

      nevoie.

10. Sa respecte programul de servire a mesei.

11. Sa pastreze alimentele de orice fel numai in frigider (nu pe masa sau noptiera).  

12. Sa  evite  convorbirile  telefonice  dupa  orele  2200,  acestea  putand  fi efectuate

      numai in cazuri de stricta necesitate.

13. Sa vizioneze programele TV fara a deranja ceilalti pacienti.

14.Sa achite contravaloarea serviciilor deosebite de cazare si masa conform

     tarifelor afisate.

15.  Sa respecte programul de vizita stabilit de spital

16. Sa  foloseasca  toate facilitatile  din unitatea sanitara  cu  responsabilitate  si

      atentie,  in  caz  contrar, acestia putand suporta contravaloarea eventualelor

      defectiuni.