Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

CONTRACT SERVICII MEDICALE CASJBV

Contractul de servicii medicale cu CASJBV

Valoare Contract PNS

.....................................................................................................................................................................................
Regulament de Organizae Intern (ROI)

Regulament de Organizare si Functionare (ROF)

Atributiile Consiliului de Administratie

....................................................................................................................................................................................
Criterii de internare pentru Spitalizare de zi si Spitalizare continua

Lista afectiunilor care impun internarea
...................................................................................................................................................................................

CONSUMURI MEDICAMENTE

VENITURI NETE

TARIFE ANALIZE DE LABORATOR LA CERERE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

DREPTURILE PACIENTILOR

DATE STATISTICE - RAPOARTE

ASIGURAREA CONTINUITATII ASISTENTEI MEDICALE PRIMARE PRIN CENTRE DE PERMANENTĂ - pentru anul 2020