Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

CONTRACT SERVICII MEDICALE CASJBV

Contractul de servicii medicale cu CASJBV

Valoare Contract PNS

.....................................................................................................................................................................................
Regulament Intern

Regulament de Organizare si Functionare

Atributiile Consiliului de Administratie

....................................................................................................................................................................................
Bugetul de venituri si cheltuieli 2016

Cont de Executie ian-aug 2016

Lista afectiunilor care impun internarea
...................................................................................................................................................................................

CONSUMURI MEDICAMENTE

VENITURI NETE

TARIFE ANALIZE DE LABORATOR LA CERERE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

DREPTURILE PACIENTILOR

DATE STATISTICE - RAPOARTE

Pentru insotitori se percepe un tarif de 50 RON/zi