Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

Pagina - Documente Internare/externare

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE/EXTERNARE

Acte necesare internarii prin biroul de internari  

Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist. 
Dovada de asigurat 

  • cupon pensie
  • adeverinta salariat 
  • adeverinta elev
  • adeverinta student
  • adeverinta somer
  • adeverinta ordonanta
  • adeverinta de ajutor social de la primarie  

Buletin identitate sau  carte de identitate 
Certificat de nastere (copii > 14 ani)     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA
Externarea pacientilor se face intre orele 12:30-14.30, in baza (Fisei de externare) FOCG si a Biletului de iesire din spital sau a scrisorilor medicale. 

Daca pacientul solicita concediu medical acesta se elibereaza numai in baza unei Adeverinte de la angajator care cuprinde concediile medicale efectuate in ultimele 12 luni. 

Biletul de iesire / scrisoarea medicala/retetele,concediile medicale biletele de trimitere(acolo unde este cazul) se ridica de catre pacient de la Biroul de internari pe baza actului de identitate