Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - Atributii CA - HOTARARE COMPONENTA CA - Descarca

MEMBRU IN CA SUPLEANT DESEMNAT DE
VASIOIU ADELINA-MIHAELA DUICU CLAUDIA Presedinte CJ Brasov
MONE MARIANA PASCU MIHAI LUCIAN Consiliul Judetean Brasov
SFREJA ELENA DUICU CLAUDIA Consiliul Judetean Brasov
DRUGA MIHAELA VIRGINIA PINTEA EMILIA RALUCA DSPJ BRASOV
MARIUS IRIMIE MIHAELA BADEA Facultatea de Medicina Brasov
INVITATI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
GARBACEA SORIN ANDREI LAURENTIA Colegiul Medicilor Brasov
STOENESCU ELENA BASA CARMEN OAMGMAMR
SCOICAN MIRELA CEAPA MANUELA Sindicatul Medisan Sanitas Brasov

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Consiliu de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov:

a) este organizat și își desfășoara activitatea  în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu completările și modificările ulterioare;
b) se întrunește ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna;
c) are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului;
d)  are ca atribuţiile principale următoarele:
                   d1) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
                   d2) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al preşedintelui consiliului judeţean;
                    d3) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
                    d4) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
                    d5) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
                   d6) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006;
                   d7) alte atributii date prin lege.
          e) ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
 
 2. (1) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
           (2) Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc potrivit ordinei de zi și se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, înserat în registrul de şedinţe.
(3) Procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările Consiliului de Administraţie
(4) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri. Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt semnate de către președinte și contrasemnate de către secretar.

 


COMITET DIRECTOR
Jurist - Mailat Emil - Manager
Ec. - Vrancianu Gina - Dir. Financiar Contabil
Dr. Cocuz Maria Elena - Director Medical

CONSILIUL MEDICAL
Dr. Cocuz Maria Elena - Director Medical
Dr. Indoitu Oxana - Sef Sectie Adulti
Dr. Popa Ciprian - Sef Sectie Pediatrie
Dr. Mantulescu Manuela - Sef Laborator

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE PENTRU MEMBRII COMITETULUI DIRECTOR SI MEDICAL

Declaratii de avere Consiliu administratie 2021 - Descarca
Declaratii de interese Consiliu de administratie 2021 - Descarca
Declaratii de avere Comitet director si Consiliu medical 2021 - Descarca
Declaratii de interese Comitet director si Consiliu medical 2021 - Descarca
Declaratie grade rudenie sef sectie adulti 2021 - Descarca

------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaratii de avere Consiliu administratie 2020 - Descarca
Declaratii de interese Consiliu de administratie 2020 - Descarca
Declaratii de avere Comitet director si Consiliu medical 2020 - Descarca
Declaratii de interese Comitet director si Consiliu medical 2020 - Descarca

------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaratii de avere Consiliu administratie 2019 - Descarca
Declaratii de interese Consiliu de administratie 2019 - Descarca
Declaratii de avere Comitet director si Consiliu medical 2019 - Descarca
Declaratii de interese Comitet director si Consiliu medical 2019 - Descarca
Declaratie grade rudenie sef laborator 2019 - Descarca
Declaratie grade rudenie sef sectie pediatrie 2019 - Descarca
Declaratie grade rudenie sef sectie adulti 2019 - Descarca

------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaratii de avere Consiliu administratie 2018 - Descarca
Declaratii de interese Consiliu de administratie 2018 - Descarca
Declaratii de avere Comitet director si Consiliu medical 2018 - Descarca
Declaratii de interese Comitet director si Consiliu medical 2018 - Descarca

------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI ACTUALIZARE - DECEMBRIE 2021 - Descarca
PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI ACTUALIZARE - APRILIE 2021
-
Descarca
PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI IN PERIOADA 2019-2022
- Descarca
PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI IN PERIOADA 2019-2022 actualizat in data de 26 februarie 2020 - Descarca
PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI IN PERIOADA 2016-2018 - Descarca
Stadiul realizarii Planului mamagerial de dezvoltare al SCBI BV la data de 31.12.2019 - Descarca
INDICATORI MANAGEMENT PERIOADA 2016-2018 - Descarca

------------------------------------------------------------------------------------------------

ACORDURI SI COLABORARI:

Contract de colaborare cu Colegiul "Grigore Antipa" - Descarca
Contract de colaborare cu FEG - Descarca
Contract de colaborare cu Universitatea "Transilvania" Brasov- Descarca
Acord colaborare Ambulanta Brasov pentru transport interclinic a pacientilor necritici - Descarca
Acord colaborare cu Asociatia ANTISIDA Brasov - Descarca
Acord colaborare cu Colegiul de Stiinte "Grigore Antipa" Brasov - Descarca
Acord colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov - Descarca
Acord colaborare cu Fundatia "Hospice Casa Sperantei" Brasov - Descarca
Acord colaborare Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov - Descarca
Acord colaborare Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov - Descarca
Acord colaborare UNOPA - Descarca
Acord colaborare cu Spitalul de Pediatrie Brasov pentru pacientii critici - Descarca
Acord colaborare cu Spitalul Militar Brasov - transfer pacient critic - Descarca
Acord colaborare cu Asociatia Nationala a Surzilor din Romania Filiala Brasov - Descarca
Acord colaborare traducator autorizat
Acord colaborare cu Banca Mondiala
Acord colaborare biserica pt Asistenta spirituala