Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - Atributii

MEMBRU SUPLEANT DESEMNAT DE
MANDRESCU AURELIAN BARBU CODRINA Presedinte CJ Brasov
RADULEA ANDREEA PASCU MIHAI LUCIAN Consiliul Judetean Brasov
BUCUR MARIANA KOPE ATTILA Consiliul Judetean Brasov
BOTOROGA ADINA PINTEA EMILIA RALUCA DSPJ BRASOV
     
INVITATI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
GARBACEA SORIN ANDREI LAURENTIA Colegiul Medicilor Brasov
STOENESCU ELENA BASA CARMEN OAMGMAMR
SCOICAN MIRELA CEAPA MANUELA Sindicatul Medisan

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Consiliu de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov:

a) este organizat și își desfășoara activitatea  în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu completările și modificările ulterioare;
b) se întrunește ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna;
c) are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului;
d)  are ca atribuţiile principale următoarele:
                   d1) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
                   d2) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al preşedintelui consiliului judeţean;
                    d3) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
                    d4) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
                    d5) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
                   d6) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006;
                   d7) alte atributii date prin lege.
          e) ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
 
 2. (1) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
           (2) Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc potrivit ordinei de zi și se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, înserat în registrul de şedinţe.
(3) Procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările Consiliului de Administraţie
(4) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri. Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt semnate de către președinte și contrasemnate de către secretar.

 


COMITET DIRECTOR
Dr. Ionescu Ramona - Manager
Ec. Ghinoiu Iuliana - Dir. Financiar Contabil
Dr. Costache Delia- Director Medical

CONSILIUL MEDICAL
Dr. Costache Delia- Director Medical
Dr. Cocuz Maria - Sef Sectie Clinica Adulti
Dr. Silaghi Rodica - Sef Sectie Pediatrie
Dr. Mantulescu Manuela - Sef Laborator

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE PENTRU MEMBRI COMITETULUI DIRECTOR SI MEDICAL

Dr. Ionescu Ramona - Manager
- CV -. Descarca

Ec. Ghinoiu Iuliana- Dir. Financiar Contabil
- CV - Descarca

Dr. Costache Delia.- Dir. Medical
- Cv -. Descarca --- Dec. Avere --- Dec. Interese

Dr. Silaghi Rodica - Sef Sectie Pediatrie
- CV - Descarca

Dr. Cocuz Maria - Sef Sectie Adulti
- CV - Descarca

Dr. Mantulescu Manuela - Sef Laborator
- CV - Descarca

Inregistrare in Registrul declaratiilor de avere 2017- Descarca
Inregistrare in Registrul declaratiilor de interese 2017- Descarca
Declaratii de avere 2017 - Descarca
Declaratii de interese 2017- Descarca

 

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI IN PERIOADA 2017-2018

ACORDURI SI COLABORARI

Acord colaborare Ambulanta Brasov pentru transport interclinic a pacientilor necritici

Acord colaborare cu Asociatia ANTISIDA Brasov

Acord colaborare cu Colegiul de Stiinte "Grigore Antipa" Brasov

Acord colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov

Acord colaborare cu Fundatia "Hospice Casa Sperantei" Brasov

Acord colaborare Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov

Acord colaborare Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Acord colaborare UNOPA

Acord colaborare cu Spitalul de Pediatrie Brasov pentru pacientii critici

Acord colaborare cu Spitalul Militar Brasov - transfer pacient critic

Acord colaborare cu Asociatia Nationala a Surzilor din Romania Filiala Brasov

Acord colaborare traducator autorizat

Acord colaborare cu Banca Mondiala

Acord colaborare biserica pt Asistenta spirituala