Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

 

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE - Atributii CA - HOTARARE COMPONENTA CA - Descarca

MEMBRU IN CA SUPLEANT DESEMNAT DE
KADAS ILUNA ANDREI KOPE ATTILA Presedinte CJ Brasov
MONE MARIANA PASCU MIHAI LUCIAN Consiliul Judetean Brasov
SFREJA ELENA KOPE ATTILA Consiliul Judetean Brasov
BOTOROGA ADINA PINTEA EMILIA RALUCA DSPJ BRASOV
MARIUS IRIMIE MIHAELA BADEA Facultatea de Medicina Brasov
INVITATI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
GARBACEA SORIN ANDREI LAURENTIA Colegiul Medicilor Brasov
STOENESCU ELENA BASA CARMEN OAMGMAMR
SCOICAN MIRELA CEAPA MANUELA Sindicatul Medisan Sanitas Brasov

ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Consiliu de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov:

a) este organizat și își desfășoara activitatea  în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu completările și modificările ulterioare;
b) se întrunește ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe luna;
c) are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului;
d)  are ca atribuţiile principale următoarele:
                   d1) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
                   d2) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ al preşedintelui consiliului judeţean;
                    d3) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
                    d4) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;
                    d5) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
                   d6) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 178 alin. (1) şi la art. 184 alin. (1) din Legea nr. 95/2006;
                   d7) alte atributii date prin lege.
          e) ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
 
 2. (1) Şedinţele consiliului de administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.
           (2) Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc potrivit ordinei de zi și se consemnează în procesul-verbal de şedinţă, înserat în registrul de şedinţe.
(3) Procesul-verbal de şedinţă se semnează de către toţi participanţii la lucrările Consiliului de Administraţie
(4) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri. Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt semnate de către președinte și contrasemnate de către secretar.

 


COMITET DIRECTOR
Dr. Ionescu Ramona - Manager
Ec. Ghinoiu Iuliana - Dir. Financiar Contabil
Dr. Toma Sebastian Ionut - Director Medical

CONSILIUL MEDICAL
Dr. Toma Sebastian Ionut- Director Medical
Dr. Cocuz Maria - Sef Sectie Clinica Adulti
Dr. Silaghi Rodica - Sef Sectie Pediatrie
Dr. Mantulescu Manuela - Sef Laborator

DECLARATII DE AVERE SI INTERESE PENTRU MEMBRII COMITETULUI DIRECTOR SI MEDICAL

Dr. Ionescu Ramona - Manager
- CV -. Descarca

Ec. Olaru Oana Gabriela - Dir. Financiar Contabil
- CV - Descarca

Dr. Toma Sebastian Ionut.- Dir. Medical
- CV -. Descarca

Dr. Silaghi Rodica - Sef Sectie Pediatrie
- CV - Descarca

Dr. Cocuz Maria - Sef Sectie Adulti
- CV - Descarca

Dr. Mantulescu Manuela - Sef Laborator
- CV - Descarca

Declaratii de avere Consiliu administratie 2019 - Descarca
Declaratii de interese Consiliu de administratie 2019 - Descarca
Declaratii de avere Comitet director si Consiliu medical 2019 - Descarca
Declaratii de interese Comitet director si Consiliu medica 2019 - Descarca
------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaratii de avere Consiliu administratie 2018 - Descarca
Declaratii de interese Consiliu de administratie 2018 - Descarca
Declaratii de avere Comitet director si Consiliu medical 2018 - Descarca
Declaratii de interese Comitet director si Consiliu medica 2018 - Descarca

 

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE AL SPITALULUI IN PERIOADA 2019-2022

ACORDURI SI COLABORARI

Acord colaborare Ambulanta Brasov pentru transport interclinic a pacientilor necritici

Acord colaborare cu Asociatia ANTISIDA Brasov

Acord colaborare cu Colegiul de Stiinte "Grigore Antipa" Brasov

Acord colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov

Acord colaborare cu Fundatia "Hospice Casa Sperantei" Brasov

Acord colaborare Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov

Acord colaborare Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Acord colaborare UNOPA

Acord colaborare cu Spitalul de Pediatrie Brasov pentru pacientii critici

Acord colaborare cu Spitalul Militar Brasov - transfer pacient critic

Acord colaborare cu Asociatia Nationala a Surzilor din Romania Filiala Brasov

Acord colaborare traducator autorizat

Acord colaborare cu Banca Mondiala

Acord colaborare biserica pt Asistenta spirituala