Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

Pagina anunturi achizitii

ANUNT - 10 ianuarie 2022 - Anunt reparatii Tamplarie PVC

Reparatii tamplarie PVC

Data limita depunere oferta:

14.02.2022 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Valoare estimata:

14.000,00  RON

Descriere contract:

Reparatii tamplarie PVC + achizitie 2 usi Se vor avea in vedere urmatoarele lucrari: - Reglaj ferestre-90 bucati -Reglaj usi -23 bucati -Achizitie usa PVC 1 canat cu iluminator - 1 bucata - Achizitie usa 1 canat -1 bucata Pentru reparatiile necesare executantul se va deplasa la sediul beneficiarului, pentru constatare si masuratori in vederea intocmirii unui deviz de lucrari si reparatii. Se va prezenta o oferta cu materialele necesare inclusiv manopera.

Conditii referitoare la contract:

Plata se va efectua cu O.P. în contul furnizorului, deschis la Trezorerie, in baza facturii fiscale si a devizului de reparație.

Conditii de participare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa faca dovada prestarii serviciilor conform prevederilor legale .

Criterii de atribuire:

Achizitia se va atribui operatorului economic care va oferi pretul cel mai scazut pentru serviciul solicitat. Serviciile solicitate se vor presta in baza comenzii ferme emise de autoritatea contractanta dupa atribuirea achizitiei in SEAP, criteriul de atribuire fiind „pretul cel mai scazut”,

Informatii suplimentare:

Prezentul anunt nu constituie un angajament de cumparare din partea noastra. Oferta depusa va fi semnata si stampilata de emitent si va fi transmisa electronic la adresa de e-mail: achizitii@sbibv.ro, pana la data de 14.02.2022, ora 12.

 

ANUNT - 11 ianuarie 2022 - Servicii medicale de specialitate, in specialitatea boli infectioase - Descarca

Denumire contract

Servicii medicale de specialitate, in specialitatea boli infectioase

Descriere contract

Servicii  pentru asigurarea cu personal de specialitate, conform OMS nr. 1101/30.09.2016 a Compartimentului de Prevenire si Limitare a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale in cadrul SCBIBV si pentru infiintarea si functionarea Comitetului de Prevenire si Limitare a Infectiilor Asociate Asistentei Medicale.

Atribuţiile medicului de boli infecţioase sau medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale:
a) efectuează consulturile de specialitate în spital, în vederea diagnosticării unei patologii infecţioase şi a stabilirii tratamentului etiologic necesar;
b) elaborează politica de utilizare judicioasă a antibioticelor în unitatea sanitară, inclusiv ghidurile de tratament iniţial în principalele sindroame infecţioase şi profilaxie antibiotică;
c) coordonează elaborarea listei de antibiotice esenţiale care să fie disponibile în mod permanent în spital;
d) elaborează lista de antibiotice care se eliberează doar cu avizare din partea sa şi derulează activitatea de avizare a prescrierii acestor antibiotice;
e) colaborează cu farmacistul unităţii în vederea evaluării consumului de antibiotice în unitatea sanitară;
f) efectuează activităţi de pregătire a personalului medical în domeniul utilizării judicioase a antibioticelor;
g) oferă consultanţă de specialitate medicilor de altă specialitate în stabilirea tratamentului antibiotic la cazurile internate, în cooperare cu medicul microbiolog/de laborator (pentru a se utiliza eficient datele de microbiologie disponibile);
h) oferă consultanţă pentru stabilirea profilaxiei antibiotice perioperatorii şi în alte situaţii clinice, pentru pacienţii la care nu este aplicabilă schema standard de profilaxie;
i) cooperează cu medicul microbiolog/de laborator în stabilirea testelor de sensibilitate microbiană la antibioticele utilizate, pentru a creşte relevanţa clinică a acestei activităţi;
j) evaluează periodic cu fiecare secţie clinică în parte modul de utilizare a antibioticelor în cadrul acesteia şi propune modalităţi de îmbunătăţire a acestuia (educarea prescriptorilor);
k) elaborează raportul anual de evaluare a gradului de respectare a politicii de utilizare judicioasă a antibioticelor, a consumului de antibiotice (în primul rând, al celor de rezervă) şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire

Conditii ale contractului:
Prestatorul va efectua un numar de 20 de ore pe luna. Contractul este valabil pana la data de 30.04.2022.

Conditii de participare:
Studii de specialitate - Medic specialist/primar boli infectioase

Prezentul anunt nu constituie in angajament de cumparare din partea noastra. Oferta depusa va fi semnata si stampilata de emitent si va fi transmisa electronic la adresa de e-mail: achizitii@sbibv.ro pana la data de 14.01.2022 ora 12.

Pretul cel mai scazut
Valoarea estimata: 10.080,00 lei


ANUNT - 22 octombrie 2021
- Intocmire documentatie si instruire personal conform Ordin 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor

Denumire contract
Intocmire documentatie si instruire personal conform Ordin 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii si metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor

Contractul trebuie sa cuprinda minim urmatoarele:
- intocmirea documentatiei specifice (format electronic, tiparit, personalizat)
- instruirea tuturor persoanelor responsabile - individual
- efectuarea rapoartelor de audit preliminar procedurii de evaluare
- determinarea nivelului de conformitate cu standardele de acreditare ANMCS
- verificarea tuturor documentelor interne necesare procesului de acreditare
- corectarea documentelor necesare procesului de acreditare

Se va incheia un contract de prestari servicii pe 12 luni

Ofertantul trebuie sa prezinte:
- certificat constatator din care sa reiasa concordanta domeniului de activitate cu obiectul contractului
- diploma in managementul calitatii serviciilor de sanatate
- certificatul de absolvire a cursului de auditor clinic

Prezentul anunt nu constituie in angajament de cumparare din partea noastra. Oferta depusa va fi semnata si stampilata de emitent si va fi transmisa electronic la adresa de e-mail: achizitii@sbibv.ro pana la data de 27.10.2021 ora 14. Finalizarea achizitiei se va face prin intermediul catalogului electronic SICAP, ofertantul castigator avand obligatia publicarii ofertei financiare sub denumirea si codul CPV din prezentul anunt.

Pretul cel mai scazut

Valoarea estimata fara TVA  45.000,00 lei

ANUNT - 23 august 2021 - lucrari de Ignifugare pod

Denumire contract:

Ignifugare Pod Spital Clinic de Boli Infectioase

Data limita depunere oferta:

27.08.2021 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45343100-4 - Lucrari de ignifugare (Rev.2)

Valoare estimata:

49.000,00  RON

Descriere contract:

Ignifugare pod confectionat din lemn si acoperit cu sindrila bituminoasa in suprafata de aproximativ 1000 mp . Tratare cu substante ignifuge, pentru a devenii neinflamabil, pentru a-l proteja contra actiunii focului si a-i mari rezistenta la ardere.

Conditii referitoare la contract:

Plata se va realiza integral in contul de Trezorerie al operatorului economic, dupa semnarea PV de receptie la terminarea lucrarilor, in termen de 60 de zile de la primirea facturii sau finalizarea receptiei .

Conditii de participare:

Lucrările de ignifugare a materialelor combustibile sunt efectuate numai de către personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens, se vor respecta prevederile legislaţiei, normativelor, reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare precum şi specificaţiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut cu obligativitatea indeplinirii tuturor cerintelor , dupa vizitarea cladirii.

Informatii suplimentare:

Ofertantii interesati au obligatia de a vizita amplasamentul pentru a evalua spatiile locatiei pentru intocmirea unei oferte corecte, complete si intocmirea unui proces verbal de vizitare a aplasamentului, detalii la telefon 0787 516106 - Sef serv Administrativ - Iasi Adrian . Dupa evaluarea ofertelor, ofertantul clasat pe primul loc, va configura pozitie in catalogul SEAP in vederea finalizarii achizitiei si incheierea contractului de lucrari.

 

ANUNT - 02 august 2021 - lucrari de instalatii electrice

Denumire oficiala: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRASOV   CIF: 4384273  
Adresa: Strada Mihai Viteazul, Nr. 9   Tara: Romania
Tel: +40 268422490   Fax: +40 268422490   E-mail: achizitii@sbibv.ro   

DOCUMENTATIE - Caiet de sarcini, DALI, Proiect, Planuri instalatii electrice - Descarca

Denumire contract:

Modernizare instalatii electrice

Data limita depunere oferta: 16.08.2021 12:00

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

Valoare estimata:

39.300,00  RON

Caiet de sarcini:

Caiet de sarcini modernizare.pdf

Descriere contract:

Modernizare instalatii electrice. Specificatii tehnice conform caiet de sarcini atasat

Conditii referitoare la contract:

Plata se va realiza integral in contul de Trezorerie al operatorului economic, dupa semnarea PV de receptie la terminarea lucrarilor, in termen de 60 de zile de la primirea facturii sau finalizarea receptiei (daca factura este primita anterior finalizarii receptiei)

Conditii de participare:

Conform caiet de sarcini atasat

Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut cu obligativitatea indeplinirii tuturor cerintelor din caietul de sarcini atasat

Informatii suplimentare:

Deoarece nu am avut posibilitatea de a incarca toate documentele (DALI-PT, planse), acestea se vor solicita prin e-mail. Ofertantii interesati au obligatia de a vizita amplasamentul pentru a evalua spatiile locatiei pentru intocmirea unei oferte corecte, complete si intocmirea unui proces verbal de vizitare a aplasamentului, detalii la telefon 07870516106 - Sef serv Administrativ - Iasi Adrian . Dupa evaluarea ofertelor, ofertantul clasat pe primul loc, va configura pozitie in catalogul SEAP in vederea finalizarii achizitiei si incheierea contractului de lucrari. Garantie de buna executie 3% din valoarea fara TVA a contractului.

DOCUMENTATIE - Caiet de sarcini, DALI, Proiect, Planuri instalatii electrice - Descarca

ANUNT - 07 mai 2021 - termen depunere dosare 14 mai 2021

1. Servicii de mentenanta periodica pentru Sistemele de Climatizare

Mentenanta periodica pentru Sistemele de Climatizare Prin intretinere periodica se intelege:
- demontarea si curatare capace unitate exterioara si interioara
- curatarea filtrelor de aer si a schimbatoarelor de caldura condesator si vaporizator
- verificarea presiunilor agentului frigorific
- verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare si refacea lor, daca este cazul - verificarea conexiunilor electrice si a legaturii la instalatia de impamantare
- verificarea compresorului, a ventilatoarelor si a dispozitivelor de directionare a aerului conditionat
- verificarea valva patru cai
- verificare telecomanda
- verificarea rezistentei structurii metalice de sustinere a unitatii exterioare
- verificarea tututor parametrii functionali conform specificatiei fabricantului
- determinarea gradului de uzura tehnica a echipamentului
- redactare raport de interventie cu masuratorile efectuate
La nevoie sa se poata face mutare sau montare sistem climatizare (AC) Mentenanta se va asigura pentru 31 aparate AC existente in unitate

 Valoare estimata 5000 ron /semestru 

Conditii de participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- Copie certificat constatator din care sa reiasa concordanta domeniului de activitate cu obiectul contractului.
- Declaratie personal calificat privind derularea contractului
- Formuiar de oferta financiara;
- Centralizatorul de preturi (anexa la oferta financiara);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164,165,167 din legea 98/2016

Conditii referitoare la contract: Se va incheia un contract de prestari servicii pe o perioada de 12 luni/prin care se va asigura mentenanta semestrial.

Criterii de atribuire :Pretul cel mai scazut


2.Serviciul de mentenanta periodica pentru retele de fluide medicale si rampe oxigen

Lucrari de intretinere si mentenanta la instalatiile sub presiune aflate sub incidenta ISCIR:
- inspectia vizuala a tuturor sistemelor
- detectarea posibilelor neetanseitati la imbinari si racordari, a manometrelor de retea, a supapelor de siguranta
- sa se efectueze un test functional al panourilor de gaz sub presiune (statii de reducere a presiunii) si sistemului de alarma/ comutare automata al acesteia
- lucrari de mentenanta preventiva asupra stocatoarelor/rezervoarelor de gaz tehnologic
- inspectia vizuala a instalatiei, verificarea manometrului de linie, a supapelor de siguranta a stocatorului, robinetilor criogenici
Mentenanta se va asigura pentru 41 de rampe de oxigen
Valoare estimata 2100 ron/ trimestrial 

Conditii de participare:  Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- Copie certificat constatator din care sa reiasa concordanta domeniului de activitate cu obiectul contractului
- Declaratie personal calificat privind derularea contractului
- Formuiar de oferta financiara;
- Centralizatorul de preturi (anexa la oferta financiara);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164,165,167 din legea 98/2016

Conditii referitoare la contract: Se va incheia un contract de prestari servicii pe 12 luni, mentenanta asigurandu-se trimestrial

Criterii de atribuire:Pretul cel mai scazut


3.Servicii de mentenanta periodica pentru Centrale Termice
Mentenanta periodica pentru Centrale Termice Intretinerea centralei termice consta in:
- spalarea chimica a schimbatorului principal/secundar -curatarea de praf a ventilatorului
- curatarea supapelor
- verificarea senzorilor pentru a asigura o functionare perfecta
- verificarea filtrelor si schimbarea acestora daca este cazul
- verificarea emiterilor de CO, CO2,SO, NO
- curatarea de praf a arzatorului
- reglajul vanei de gaz
- curatarea vanei cu 3 cai
Valoare estimata 2400 ron /semestru

Conditii de participare: Ofertantul va depune urmatoarele documente:
- Copie certificat constatator din care sa reiasa concordanta domeniului de activitate cu obiectul contractului.
- Declaratie personal calificat privind derularea contractului
- Formuiar de oferta financiara;
- Centralizatorul de preturi (anexa la oferta financiara);
- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164,165,167 din legea 98/2016


Conditii referitoare la contract: Se va incheia un contract de prestari servicii pe o perioada de 12 luni/prin care se va asigura mentenanta semestrial.

Criterii de atribuire:Pretul cel mai mic.

ANUNT - 29 ianuarie 2021
- Depunere oferta pentru achiziționarea de Prestări Servicii- Transport Medical cu Ambulanțe de Tip A1, A2 și B2

Vă invităm să depuneți oferta completand formularele din atasament pentru 
Procedura Operațională privind "Procedura de Atribuire a serviciilor din anexa 2 din Legea nr 98/2016 prin procedură simplificată proprie" pentru achiziționarea de Prestări Servicii- Transport Medical cu Ambulanțe de Tip A1, A2 și B2.

Oferta poate fi depusă până în data de 03.02.2021, ora 12  

- Documentatii achizitie servicii ambulanta - Descarca

ANUNT - 14 ianuarie 2021
- Vă invităm să depuneți oferta completand formularele din atasament pentru 
Procedura Operațională privind "Procedura de Atribuire a serviciilor din anexa 2 din Legea nr 98/2016 prin procedură simplificată proprie" pentru achiziționarea de Prestări Servicii- Transport Medical cu Ambulanțe de Tip A1, A2 și B2.
- Documentatii achizitie servicii ambulanta - Descarca

Oferta poate fi depusă până în data de 19.01.2021, ora 12

 
ANUNT - 12 ianuarie 2021

- Depunere oferta pentru achiziționarea de Prestări Servicii- Transport Medical cu Ambulanțe de Tip A1, A2 și B2
- Documentatii achizitie servicii ambulanta - Descarca

- Vă invităm să depuneți oferta completand formularele din atasament pentru Procedura Operațională privind "Procedura de Atribuire a serviciilor din anexa 2 din Legea nr 98/2016 prin procedură simplificată proprie" pentru achiziționarea de Prestări Servicii- Transport Medical cu Ambulanțe de Tip A1, A2 și B2.

Oferta poate fi depusă până în data de 13.01.2021, ora 12    

ANUNT - 11 decembrie 2020
- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov doreste sa execute o lucrare de mutare ghena gunoi

- In vederea realizarii imprejmuirii platformei de gunoi, pe dimensiunea 5mx4,3mx(3,3m-2,8m)h se vor folosi:
- teava otel 60x40x3 pentru structura vopsita
- panouri bordurate zincate
- tabla cutata zincata 0,4 mm
Pentru cei interesati sunt rugati sa se prezinte la sediul spitalului pentru a evalua si a da un deviz pentru lucrarea sus mentionata. Termenul de depunere/trimitere deviz estimativ pana la data de 16.12.2020 ora 12 la secretariatul spitaluluyi sau pe adresa de email: secretariat@sbibv.ro

DE SARCINI SERVICII MEDICI ATI - Descarca

ANUNT - 25 noiembrie 2020
- CAIET DE SARCINI SERVICII MEDICI ATI
- Descarca

ANUNT - 20 noiembrie 2020
-
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brasov dorește să afle preturile estimative pentru renovare, reparatii instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii termice si acoperis pentru spatiul C9 din planul de amplasament anexat:
- Descarca Plan amplasament
Termenul pentru a depune/trimite devizul estimativ este până la data 24.11.2020 ora 14 la secretariatul spitalului sau pe adresa de email secretariat@sbibv.ro
Pentru intocmirea unui deviz estimativ corespunzator se solicita vizitarea amplasamentului.

ANUNT - 20 noiembrie 2020
-
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brasov dorește să afle preturile estimative pentru reteaua de oxigen medical conform RLV anexate:
- Descarca RLV instalatie oxigen
1- Oferta comerciala pentru evaluarea retelei de oxigen medical existent
2- Oferta comerciala pentru intocmire DALI si PT reparatie si extindere
3- Oferta comerciala pentru executie DALI si PT reparatie si extindere
Termenul pentru a depune/trimite devizul estimativ este până la data 26.11.2020 ora 14 la secretariatul spitalului sau pe adresa de email secretariat@sbibv.ro
Pentru intocmirea unui deviz estimativ corespunzator se solicita vizitarea amplasamentului.

ANUNT - 20 noiembrie 2020
-
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brasov dorește să afle preturile estimative pentru modernizarea instalatiilor electrice conform RLV anexate:
- Descarca RLV instalatie electrica
1- Oferta comerciala pentru intocmire DALI si PT
2- Oferta comerciala pentru executia DALI si PT
Termenul pentru a depune/trimite devizul estimativ este până la data 26.11.2020 ora 14 la secretariatul spitalului sau pe adresa de email secretariat@sbibv.ro..
Pentru intocmirea unui deviz estimativ corespunzator se solicita vizitarea amplasamentului.

ANUNT - 23 octombrie 2020
-
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brasov dorește să execute o lucrare de reparație pentru strat de asfalt /betonare parcare interioara aproximativ 90mp si mutare ghena gunoi (reparatie gard).
Pentru cei interesati sunt rugati sa se prezinte la sediul spitalului pentru a putea evalua si a da un deviz estimativ pentru lucrarea mai sus mentionata.
Termenul de depunere /trimitere deviz estimativ pana la data de 30.10.2020, ora 12 la secretariatul spitalului sau pe adresa de email: secretariat@sbibv.ro

ANUNT - 16 septembrie 2020
-
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brasov dorește să execute o lucrare de reparație acoperiș pentru depozitul de buteli de oxigen medical și reparație stâlp intrare principală (reparație trepte,acoperiș etc.)Pentru cei interesati sunt rugați să se prezinte la sediul spitalului pentru a putea evalua și a da un deviz estimativ pentru lucrarea mai sus mentionata .Termenul pentru a depune/trimite devizul estimativ este până la data 21.09.2020 ora 10 la secretariatul spitalului sau pe adresa de email secretariat@sbibv.ro..

ANUNT - 15 mai 2020
-Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov, doreste sa incheie un contract de prestari servicii de dirigentie santier pentru lucrarea - MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE.
Valoarea estimata a conrcatului este de 5800 lei
In conditiile contractuale se va respecta legislatia in vigoare pentru obligatiile dirigintelui de santier, precum si art.42, ali.C, din HG 395/2016, privind garantia de buna executie.
Ofertele se vor depune la secretariatul spitalului pana in data de 19.05.2020, ora 12.30
- DALI - Descarca
- PT - Descarca

ANUNT - 13 mai 2020
-Spitalul Clinic de Boli Infectioase BV, doreste sa incheie un contract de prestari servicii de dirigentie santier pentru lucrarea - MODERNIZARE INSTALATII ELECTRICE SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE.
Ofertele se vor depune la secretariatul spitalului pana in data de 15.05.2020, ora 12.30
- DALI - Descarca
- PT - Descarca

ANUNT - 13 mai 2020
Spitalul Clinic de Boli Infectioase BV, incheie contract de prestari servicii cu persoana juridica "SERVICII MEDICALE -RADIOLOGIE IMAGISTICA" pe o perioada de maxim 6 luni cu urmatoarele conditii ale contractului
-medic primar in specialitatea Radiologie -Imagistica Medicala cu o vechime minim 10 ani ( vechime si in spitale publice)
-Nr de ore necesar lunar aproximativ 30 ore, disponibilitate de lucru in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.
-se solicita prezenta fizica in cadrul laboratorului din spital (eventual si Telemedicina)
Pretul ofertat pe ora.
Ofertele vor fi depuse la secretariatul spitalului pana in data de 14.05.2020 ora 13.00

 

ANUNT - 16 aprilie 2020
- MODERNIZARE INSTALATII ELEC TRICE SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE
- DALI - Descarca
- PT - Descarca
- OFERTELE SE VOR DEPUNE LA SECRETARIATUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRASOV, INTRE ORELE 8.00-15.00, PANA LA DATA DE 21.04.2020

ANUNT - 09 martie 2020
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov doreste sa achizitioneze armatoarele lucrari conform Formularului F3 - Descarca
- Ofertele vor fi primite la secretariatul spitalului pana in data de 17.03.20320 ora 16.00

ANUNT - 05 februarie 2020
Achizitie servicii expert cooptat in vederea intocmirii caietului de sarcini pentru Studiul de Fezabilitate cladire noua - Descarca

ANUNT - 28 noiembrie 2019
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze expert cooptat in intocmirii caietului de sarcini pentru Studiu de Fezabilitate, cladire noua, DALI cladire existenta, evaluarea ofertelor si receptia Studiului de Fezabilitate - Descarca
- Anunt depunere oferte - Descarca

ANUNT - 04 noiembrie 2019
- INVITATIE la Procedura proprie pentru achizitia de Servicii de catering - Descarca

- Documentatie de atribuire procedura proprie achizitie SERVICII DE CATERING - Descarca

- 06.11.2019 - Clarificari catre toti op.economici care depun oferta la Procedura proprie_Servicii de prepararea hranei bolnavilor - Descarca

- 07.11.2019 - Clarificari catre toti op.economici care depun oferta la Procedura proprie_Servicii de prepararea hranei bolnavilor - Descarca

- 11.11.2019 - Proces verbal de deschidere la procedura proprie pentru achizitia de Servicii de prepararea hranei bolnavilor internati in spital in regim de catering, transportul si livrarea acesteia la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov - Descarca

- 16.12.2019 - Hotarare anulare procedura proprie pentru achizitia de Servicii de prepararea hranei bolnavilor internati in spital in regim de catering, transportul si livrarea acesteia la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov - Descarca

- 16.12.2019 - Documentatie pentru procedura de negociere_Achizitie servicii de preparare hrana cu data limita de depunere 23.12.2019 ora 9.00- Descarca

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - 31 august 2018
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze Sistem de Semnalizare, Alarmare si Alertare in caz de incendiu - Descarca

ANUNT - 27 august 2018
- Contestatie impotriva rezultatului procedurii de incheiere a acordului cadru de furnizare de "Servicii de catering pentru pacientii internati" - Descarca

ANUNT - 21 august 2018
Caiet de sarcini pentru elaborarea ofertei:
RK proiectare si executie instalatie canalizare si preepurare a apelor reziduale
Cod CPV: 45232400-6 “Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale” -Descarca

ANUNT - 02 iulie 2018
- Cerere de oferte de pret si devize estimative pentru reparatie acoperis

ANUNT - 24 iulie 2018
-SERVICII DE CATERING PENTRU BOLNAVII INTERNATI IN SPITAL -

- Descarca Acord cadru si Contract subsecvent
- Descarca Caiet de sarcini
- Descarca Fisa de date
- Descarca Formular 11
- Descarca Formulare

 

ANUNT - 23 aprilie 2018
Caiet de sarcini deseuri - Descarca

ANUNT - 12 aprilie 2018
Servicii consultanta de specialitate privind achizitiile publice - Descarca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNT - 11 noiembrie 2017
Caiet de sarcini achizitie "Prestari servicii epidemiologie " - Descarca

ANUNT - 07 noiembrie 2017
Caiet de sarcini achizitie "Proiectare si executie sistem de alarmare impotriva incendiilor " - Descarca

ANUNT - 31 octombrie 2017
Caiet de sarcini achizitie "Extinderea Sistemului de Supraveghere Video si Sistem de Alarma " - Descarca

ANUNT - 31 octombrie 2017
Caiet de sarcini achizitie "Reparatie canalizare" - Descarca

ANUNT - 21 iulie 2017
-SERVICII PREPARARE HRANA IN REGIM DE CATERING PENTRU BOLNAVII INTERNATI IN SPITAL - Descarca

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - 11 noiembrie 2016
Caiet de sarcini achizitie "Analizor automat de hematologie, 5 diff cu laser " - Descarca
Formulare - Descarca

ANUNT - 07 octombrie 2016
Caiet de sarcini achizitie "Echipament personal de paza " - Descarca

ANUNT - 06 septembrie2016
Caiet de sarcini achizitie "Aparat automat de hematologie, 5 diff cu laser " - Descarca
Formulare - Descarca

ANUNT - 25 august 2016
Caiet de sarcini achizitie "Servicii de curățenie curentă (zilnica)" - Descarca

ANUNT - 21 iunie 2016

- Documentatie de atribuire servicii de preparare a hranei bolnavilor internati in spital in regim de catering, transportul si livrarea acesteia la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
- Descarca Caiet de sarcini
- Descarca Fisa de date
- Descarca Formular 14
- Descarca Formulare

ANUNT - 31 mai 2016

- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze  servicii "Intocmire raport expertiza securitate la incendiu" - Descarca
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze  servicii " Intocmire DALI si Proiect tehnic pentru reamenajare si modificare sectie de pediatrie, sectie adulti, cabinet boli infectioase, centru anti-rabic si camera de garda "- Descarca
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze  servicii "Intocmire DALI si Proiect tehnic pentru reamenajare si modernizare spatiu din subsolul spitalului pentru vestiare si sala de mese personal - Descarca

ANUNT - 07 aprilie 2016

Spitalul de Boli Infectioase Brasov intentioneaza sa achizitioneze  servicii de consultanta pentru intocmirea analizei de risc la securitatea fizica si intocmirea planului de paza, in baza concluziilor reiesite din intocmirea acesteia, conform HG 301/2012 modificata prin HG 877/2014.
Pret estimativ 2500 fara TVA
Potentialii ofertanti sa trimita ofertele pana in data de 12 04 2016 ora 15 pe nr de fax0268/422490 sau adresa de e-mail sbibv.licitatii@gmail.com.  

ANUNT - 05 aprilie 2016

Caiet de sarcini achizitie "Aparat de electroforeza in gel" - Descarca

ANUNT - 30 martie 2016

1) Achizitie servicii de consultanta in vederea realizarii obiectivului de investitii:
"Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru reamenajare si modificare sectie de pediatrie, sectie adulti, cabinet boli infectioase, centru anti-rabic si camera de garda".
Serviciile constau in:
- evaluarea situatiei actuale si intocmirea unui raport
- intocmire caiet de sarcini
- consilierea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea adjudecarii
- consilierea comisiei de receptie la finalizarea investitiei
Pret estimativ: 2500 lei fara TVA
Oferta se va transmite pe email: sbibv.licitatii@gmail.com sau nr. fax 0268422490

2) Achizitie servicii de consultanta in vederea receptiei finale a lucrarii: Reabilitare sistem de incalzire si preparare a apei calde si neutralizarea apei menajere la Spitalul de Boli Infectioase Brasov.
Serviciile constau in::
- evaluarea situatiei actuale si intocmirea unui raport
- consilierea comisiei la receptia finala a lucrarii
Pret estimativ: 1000 lei fara TVA
Oferta se va transmite pe email: sbibv.licitatii@gmail.com sau nr. fax 0268422490

 

3) Achizitie servicii de consultanta in vederea realizarii obiectivului de investitii:
" Proiect tehnic pentru reamenajare si modernizare spatiu din subsolul spitalului pentru vestiare si sala de mese personal."
Serviciile constau in:
- evaluarea situatiei actuale si intocmirea unui raport
- intocmire caiet de sarcini
- consilierea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea adjudecarii
- consilierea comisiei de receptie la finalizarea investitiei
Pret estimativ: 2500 lei fara TVA
Oferta se va transmite pe email: sbibv.licitatii@gmail.com sau nr. fax 0268422490

 

ANUNT - 18 martie 2016

1) Servicii consultanta expertiza tehnica de specialitate in vederea efectuarii receptiei finale a lucrarilor: Modernizare saloane spital, scari acces, rampe, intrari, reparatii fatada si modernizare instalatie electrica
CPV: 713190000-7 Servicii de expertiza
Cautam experti instalatii electrice, sanitare si de constructii
Valoare estimata fara TVA: 3000 lei/expert

Conditii participare: Certificat constatator sau alte documente care sa ateste calitatea de expert.
Termen limita primire oferte: 21.03.2016 ora 15
Rel. suplimentare: La sediul spitalului , pers contact Mihaela HANCU tel 0731310299, e-mail sbibv.licitatii@gmail.com

2) Servicii consultanta pentru caiet de sarcini in vederea executiei obiectivului: Instalatie canalizare, fosa septica sau preepurarea apelor reziduale
CPV: 90410000-4 - Servicii de evacuare a apelor reziduale
Cautam consultant pentru evaluarea situatiei actuale a apelor reziduale si intocmire raport, intocmire caiet de sarcini pentru proiect si executie lucrare
Valoare estimata fara TVA: 4500 lei

Conditii participare: Certificat constatator sau alte documente care sa ateste calitatea de consultant.
Termen limita primire oferte: 23.03.2016 ora 15
Rel. suplimentare: La sediul spitalului , pers contact Mihaela HANCU tel 0731310299, e-mail sbibv.licitatii@gmail.com

3) Consultanta de specialitate pentru proiectare, achizitionare si montare sistem paratraznet
CPV: 71310000-4 - Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor
Valoare estimata fara TVA: 4500 lei
Conditii participare: Certificat constatator sau alte documente care sa ateste calitatea de consultant si autorizatie IRE corespunzatoare lucrarilor de executat III A - III B.
Termen limita primire oferte: 24.03.2016 ora 15
Rel. suplimentare: La sediul spitalului , pers contact Mihaela HANCU tel 0731310299, e-mail sbibv.licitatii@gmail.com

4) Consultanta si implementare la nivel de Marketing, Brand si Creatie pentru campanie de lansare aparat RT-PCR, in vederea incheierii de contracte pentru obtinerea de venituri proprii

Minimul de servicii absolut necesare in cadrul campaniei:

Graphic design pentru orice element si/sau material din cadrul campaniei de lansare a aparatului RT-PCR - atat raster, cat si vectorial

Minim un film de prezentare aparat RT-PCR care sa cuprinda si interviuri cu personal medical.

Minim doua cadre filmate tip interviu cu investitori, sponsori si/sau finantatori ai proiectului

• Cateva cadre filmate tip interviu cu beneficiari directi din randul populatiei

• Minim o sedinta foto cu produsul RT-PCR

• Minim o sedinta foto din conferinta de presa

• Website de prezentare (tip CMS Wordpress) pentru aparatul RT-PCR - pagina produsului, echipa, contact etc.

• Minim o pagina de tip “landing page” (Wordpress) pentru inscriere la Newsletter aparat RT-PCR

• Minim integrarea unui serviciu de email marketing campaign/automation

• Expertiza creare campanii in social media - Facebook

Valoarea estimata fara TVA: 1750 Euro

Conditii participare

• Firme cu exeperienta si expertiza simultanta in:
- Marketing
- Implementare si dezvoltare de brand
- Comunicare online si offline
- Graphic design
- Web design si implementare la nivel de CMS Wordpress
- Copywriting
- Fotografie
- Film
- Audio
• Firmele trebuie sa aiba minim 5 ani de activitate si sa fie din Brasov
• Firmele sa aiba site de prezentare din care sa reiasa clar serviciile oferite, portofoliul de clienti, activitatile desfasurate si grila de preturi.

Termen limita primire oferte: 22.03.2016 ora 15
Rel. suplimentare: La sediul spitalului , pers contact Mihaela HANCU tel 0731310299, e-mail sbibv.licitatii@gmail.comANUNT - 17 februarie 2016
- Caiet sarcini: Sistem de digitalizare al aparatului de radiologie - Descarca

ANUNT - 17 februarie 2016
- Caiet sarcini servicii laborator - Descarca

ANUNT - 10 februarie 2016
- Caiet sarcini Consultanta juridica - Descarca
- Se solicita oferte de pret trimise pe FAX 0268/422490 sau mail: sbibv.licitatii@gmail.com

ANUNT - 25 ianuarie 2016
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov, intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta (expert, arhitect) pentru evaluare dosare Studii de Fezabilitate si Proiecte Tehnice existente in spital.
- Spitalul de Boli Infectioase intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta acreditare RENAR pentru laboratorul medical de boli infectioase. Potentialii ofertanti sa trimita ofertele pana in data de 28.01.2016 ora 14 pe numarul de fax 0268/422490 sau adresa de e-mail sbibv.licitatii@gmail.com.

ANUNT - 17 decembrie 2015
Achizitionarea a 20 calculatoare PC conform cerintelor - Descarca

ANUNT - 07 decembrie 2015
Caietul de sarcini pentru Asigurare Malpraxis Spital - Descarca

ANUNT - 3 iulie 2015
Licitatie "Servicii preparare hrana in regim de catering pentru bolnavii internati in spital" - Descarca documentatie :
- Rectificare Caiet de sarcini preparare hrana
- Fisa de date

- Precizare 06 iulie 2015

ANUNT - 25 iunie 2015
Licitatie "Servicii preparare hrana in regim de catering pentru bolnavii internati in spital" - Descarca documentatie :
- Caiet de sarcini preparare hrana
- Clauze contractuale
- Fisa de date
- Formulare

*ANUNT*
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV ORGANIZEAZA IN DATA DE 27 MARTIE 2012 ORA 10 LA SEDIUL ACESTUIA LICITATIE DESCHISA PRIVIND „ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE CATERING” CONFORM PREVEDERILOR  OUG 34/2006 ART.16 ALIN(1) SI ANEXA 2B, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.
- Descarca anunt organizare licitatie
- Raspuns sindicat privind externalizarea serviciilor
- Caiet de sarcini si documentatie licitatie