Spitalul Clinic de Boli Infectioase Brasov
Servicii de specialitate in sanatate!

Pagina cu istoric anunturi

ANUNT - 25 ianuarie 2016
- Spitalul de Boli Infectioase Brasov, intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta (expert, arhitect) pentru evaluare dosare Studii de Fezabilitate si Proiecte Tehnice existente in spital.
- Spitalul de Boli Infectioase intentioneaza sa achizitioneze servicii de consultanta acreditare RENAR pentru laboratorul medical de boli infectioase. Potentialii ofertanti sa trimita ofertele pana in data de 28.01.2016 ora 14 pe numarul de fax 0268/422490 sau adresa de e-mail sbibv.licitatii@gmail.com.

ANUNT - 05 ianuarie 2016
Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator II - Descarca

22ian2016-Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere - Descarca
27ian2016-Rezultat proba scrisa - Descarca

ANUNT - 18 decembrie 2015
Concurs privind ocuparea postului de medic specialist sectia clinica adulti boli infectioase - Descarca
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere - Descarca
22ian2016-Rezultat final al concursului - Descarca

ANUNT - 17 decembrie 2015
Achizitionarea a 20 calculatoare PC conform cerintelor - Descarca

ANUNT - 08 decembrie 2015
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru acuparea postului vacant de asistent medical principal - Descarca

- 15 decembrie 2015 - Rezultatul final pentru acuparea postului de asistent medical principal - Descarca

ANUNT - 07 decembrie 2015
Caietul de sarcini pentru Asigurare Malpraxis Spital - Descarca

ANUNT - 04 decembrie 2015
Concurs privind ocuparea postului de director medical - Descarca Anunt, Bibliografie, Teme Cadru

- 07 decembrie 2015 - Comisia de concurs pentru postul de director medical - Descarca
- 22 decembrie 2015 - Metodologia cadru, pentru postul de director medical - Descarca

- 06 ianuarie 2016 - Punctaje, evaluare proiect management - Descarca
- 06 ianuarie 2016 - Rezultatele selectarii doasarelor - Descarca
- 12 ianuarie 2016 - Rezultat test grila pentru postul de director medical - Descarca

ANUNT - 04 decembrie 2015
Concurs privind ocuparea postului temporar vacant de medic primar - Descarca

- 22 decembrie 2015 - Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere - Descarca
- 28 decembrie 2015 - Rezultat final al concursului - Descarca

ANUNT - 03 decembrie 2015
Concurs privind ocuparea postului vacant de referent IA - Descarca

- 22 decembrie 2015 - Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere - Descarca
- 28 decembrie 2015 - Rezultate proba scrisa - Descarca
- 28 decembrie 2015 - Rezultat final concurs - Descarca

ANUNT - 20 noiembrie 2015
Concurs privind ocuparea postului vacant de inspector de specialitate debutant (SSM-PSI) - Descarca
- 14 decembrie 2015 - Rezultatele selectarii dosarelor - Descarca

- 18 decembrie 2015 - Rezultat final concurs - Descarca

ANUNT - 18 noiembrie 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de administrator II - Descarca

- 11 decembrie 2015 - Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru acuparea postului de administrator II - Descarca
- 17 decembrie 2015 - Rezultatul final pentru acuparea postului de administrator II- Descarca

ANUNT - 18 noiembrie 2015
Concurs Director Financiar Contabil - Descarca

- 10 decembrie 2015 - Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru acuparea postului director financiar contabil - Descarca
- 10 decembrie 2015 - Metodologia Cadru de organizare a concursului pentru ocuparea functiei de diector financiar contabil si Grila de punctare a proiectului de management - Descarca
- 18 decembrie 2015 - Rezultate proba proiect management pentru acuparea postului de director financiar contabil - Descarca
- 18 decembrie 2015 - Rezultat final concurs privind acuparea postului de director financiar contabil - Descarca

ANUNT - 18 noiembrie 2015
Concurs privind ocuparea postului vacant de asistent medical principal (PL) - Descarca

- 25 noiembrie 2015 - Rezultat final privind ocuparea postului temporar vacant de asistent medical - Descarca

ANUNT - 18 noiembrie 2015
Concurs privind ocuparea postului vacant de ingrijitoare - Descarca

- 08 decembrie 2015
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru acuparea postului vacant de ingrijitoare - Descarca

- 15 decembrie 2015 - Rezultatul final pentru acuparea postului de ingrijitoare - Descarca

ANUNT - 12 noiembrie 2015
Rezultat final concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical
- Descarca

ANUNT - 11 noiembrie 2015
Rezultat final consurs statistician medical principal
- Descarca

ANUNT - 10 noiembrie 2015
Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de asistent medical (PL)
- Descarca

ANUNT - 10 nov 2015
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru acuparea postului vacant de asistent medical pediatrie - Descarca

ANUNT - 04 nov 2015
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere pentru acuparea postului vacant de statistician medical - Descarca

ANUNT - 30 oct 2015
Rezultat final al concursului privind ocuparea postului temporar vacant de asistent medical - Descarca

ANUNT - 29 oct 2015
Rezultat final al concursului privind ocuparea postului vacant de asistent medical principal - Descarca

ANUNT - 29 oct 2015
Rezultat final al examenului de promovare in grad profesional din functia de registrator medical in functia de registrator medical principal - Descarca

ANUNT - 23 octombrie 2015
Rezultat final examen de promovare in grad profesional din functia de Consilier Juridic I in functia de Consilier Juridic IA - Descarca

ANUNT - 19 oct 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical (PL)
- Descarca

ANUNT - 19 oct 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de statistician medical
- Descarca

ANUNT - 14 octombrie 2015
Examen de promovare din functia de registrator medical in functia de registrator medical principal
- Descarca

ANUNT - 08 octombrie 2015
Examen de promovare din functia de consilier juridic I in functia de consilier juridic IA
- Descarca

ANUNT - 02 octombrie 2015
Concurs pentru ocuparea a postului vacant de ingrijitoare (PL)-
Anunt + Bibliografie + Fisa postului

ANUNT - 02 octombrie 2015
Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical (PL)-
Anunt + Bibliografie + Fisa postului

ANUNT - 02 octombrie 2015
Concurs pentru ocuparea a unui post temporar vacant de asistent medical (PL)-
Anunt + Bibliografie + Fisa postului

ANUNT - 23 septembrie 2015
Rezultat final examen de promovare in grad profesional din functia de economist II in economist I - Descarca

ANUNT - 18 septembrie 2015
Rezultatul final concursului de ocuparea functiei de manager
- Descarca

ANUNT - 17 septembrie 2015
Rezultatul concursului de ocuparea functiei de manager
- Descarca

ANUNT - 14 septembrie 2015
Rezultat test grila pentru concursul de ocuparea functiei de manager
- Descarca

ANUNT - 09 septembrie 2015
Rezultat privind selectia dosarelor pentru concursul de manager si Grila de punctare a proiectului de management
- Descarca

ANUNT - 08 septembrie 2015
Rezultat final consurs statistician medical principal
- Descarca

ANUNT - 07 aug 2015
Anunt examen de promovare in grad profesional din functia de economist II in economist I - Descarca

ANUNT - 31 aug 2015
Rezultat final consurs posturi vacante as medical
- Descarca


ANUNT - 28 aug 2015
Rezultate selectie dosare, statistician medical principal
- Descarca

ANUNT - 21 aug 2015

Rezultat final consurs posturi temporat vacante as medical - Descarca

ANUNT - 18 aug 2015
Anunt amanare concurs pentru statistician medical principal
- Descarca
Rezultat final consurs post magaziner - Descarca

ANUNT - 05 august 2015
Concurs pentru ocuparea a trei posturi temporar vacante de asistent medical (PL)
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post
- 21aug2015 Rezultate concurs

ANUNT - 05 august 2015
Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical (PL)
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post
- 31aug2015 Rezultate concurs

ANUNT - 27 iulie 2015
Licitatie "
Servicii de prepararea hranei bolnavilor internati in spital in regim de catering si   transportul acesteia la Spitalul de Boli Infectioase " - Descarca documentatie :
- Caiet de sarcini preparare hrana
- Fisa de date

- Clauze contractuale
- Formulare

ANUNT - 23 iulie 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de magaziner II
- Descarca anunt+Bibliografie
- 18 aug 2015 Rezultat final consurs post magaziner - Descarca

ANUNT - 23 iulie 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de statistician medical principal
- Descarca anunt
- Tematica si Bibliografie
- Rezultate selectie dosare 12 aug 2015
- 18 aug 2015 Anunt amanare concurs pentru statistician medical principal - Descarca

- 28 aug 2015 Rezultate selectie dosare, statistician medical principal - Descarca
- 08 sep 2015 Rezultate concurs, statistician medical principal - Descarca

ANUNT - 8 iulie 2015
Consiliul de Administratie al Spitalului de Boli Infectioase Brasov, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica, in luna septembrie 2015, la sediul spitalului, str. Mihai Viteazu, nr.9

- Descarca documentatie :
- Descarca Anunt concurs
- Calendar estimativ
- Bibliografie
- Teme cadru
- Regulamentul cadru
- Hotararea nr 198
- Dispozitia nr 405

ANUNT - 3 iulie 2015
Licitatie "Servicii preparare hrana in regim de catering pentru bolnavii internati in spital" - Descarca documentatie :
- Rectificare Caiet de sarcini preparare hrana
- Fisa de date

- Precizare 06 iulie 2015

ANUNT - 01 iulie 2015
Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de asistent medical (PL)
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post

ANUNT - 01 iulie 2015
Concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de infirmiera si un post de ingrijitoare
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post

ANUNT - 25 iunie 2015
Licitatie "Servicii preparare hrana in regim de catering pentru bolnavii internati in spital" - Descarca documentatie :
- Caiet de sarcini preparare hrana
- Clauze contractuale
- Fisa de date
- Formulare

ANUNT - 05 iunie 2015
Concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante de asistent medical (PL) pediatrie - 05iun2015
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post

Concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare - 05iun2015
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post

Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor - instalator - 05iun2015
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post

Concurs pentru ocuparea a cinci posturi vacante de asistent medical (PL) - camera de garda - 05iun2015 - Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post

ANUNT - 15 aprilie 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de ingrijitoare
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post
- 20 aprilie 2015 - Rezultat proba scrisa concurs - Descarca

ANUNT - 15 aprilie 2015
Concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de infirmiera
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post

ANUNT - 08 aprilie 2015
Concurs pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical

- Descarca anunt + Bibliografie

ANUNT - 03 aprilie 2015
Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de magaziner
- Descarca anunt+Bibliografie+Fisa de post
- 16 aprilie 2015 - Rezultat selectie dosar concurs - Descarca

ANUNT - 12 martie 2015
Concurs pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical

- Descarca anunt+Bobliografie+Fisa de post
- 23 martie 2015 - Rezultat selectie dosar concurs - Descarca
- 27 martie 2015 - Rezultat proba scrisa concurs - Descarca
- 30 martie 2015 - Rezultat final concurs - Descarca

ANUNT - 27 februarie 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal (S)
- Descarca anunt+Bobliografie+Fisa de post
- 17 martie 2015 - Rezultat selectie dosar concurs - Descarca
- 24 martie 2015 - Rezultat final concurs sistent medical principal (S) - Descarca

ANUNT - 27 februarie 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de economist 1A
- Descarca anunt+Bobliografie+Fisa de post
- 17 martie 2015 - Rezultat selectie dosar concurs - Descarca
- 25 martie 2015 - Rezultat proba scrisa concurs - Descarca
- 27 martie 2015 - Rezultat final concurs - Descarca

ANUNT - 20 februarie 2015
Concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de magaziner
- Descarca anunt+Bobliografie+Fisa de post
- 09 martie 2015 - Rezultat selectie dosar concurs - Descarca
- 17 martie 2015 - Rezultat proba scrisa concurs - Descarca
- 19 martie 2015 - Rezultat interviu concurs - Descarca
- 19 martie 2015 - Rezultat final concurs magaziner - Descarca

ANUNT - 06 ianuarie 2015
Concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector specialitate 1A
- Descarca anunt
25 feb 2015 - Rezultat selectie dosar concurs inspector specialitate 1A - Descarca
05 mar 2015 - Rezultate finale concurs inspector specialitate 1A - Descarca

ANUNT - 02 ianuarie 2015
Concurs pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante de asistent medical (PL)

- Descarca anunt
- Descarca Fisa Postului
20 feb 2015 - Rezultat selectie dosar concurs asistent medical PL - Descarca
25 feb 2015 - Rezultate concurs asistent medical PL - Descarca

ANUNT - 18 decembrie 2014
Concurs pentru ocuparea postului vacant de infirmiera

- Descarca Anunt consurs infirmiera +Bibliografie + Tematica
- Descarca Fisa Postului
12 ian 2015 - Rezultat selectare dosare concurs infirmiera - Descarca
15 ian 2015 - Rezultat final concurs infirmiera - Descarca

ANUNT - 17 decembrie 2014
Concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical PL

- Descarca Anunt consurs asistent medical
- Descarca Tematica
- Descarca Fisa de Post
- Descarca Bibliografie
07 ian 2015 - Rezultat selectie dosar concurs asistent medical PL - Descarca
19 ian 2015 - Rezultat ocupare post asistent medical PL - Descarca

ANUNT - 24 noiembrie 2014
Concurs pentru ocuparea postului vacant de economist 1A

- Descarca anunt si Bibliografie
- Fisa postului Economist 1A

Taxa de inscriere la consurs : 250 lei
Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere
- Descarca
12 ian 2015 - Rezultat final concurs economist 1A - Descarca

*ANUNT*- 28 august 2014
Cautam EXPERT IN ACHIZITII PUBLICE care sa ofere consultanta in derularea licitatiilor online, procedura acestor licitatii este ,,licitatie deschisa,,.
Data limita pentru depunere a ofertelor pentru consultanta este luni 1 septembrie 2014 ora 10.

ANUNT pentru ocuparea funcţiei de manager al spitalului
- Descarca anunt
- Bibliografie
- Teme cadru pentru proiectul de management

- Grila de punctare a proiectului de management
- Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul de ocupare a functiei de manager

NOU - 1 martie 2011
- REZULTATUL CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIEI DE MANAGER

*ANUNT*
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV organizează concurs în data de 28.04.2011, ora 10.00 pentru ocuparea functiei de director financiar-contabil
- Descarca anunt concurs director financiar contabil
- Regulament desfasurare concurs director financiar contabil
- Grila de punctare a proiectului de management pentru director financiar contabil


*ANUNT*
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV organizează concurs în data de 17.05.2011, ora 11.00 pentru ocuparea functiei de director medical
- Descarca anunt concurs director medical
- Regulament desfasurare concurs director medical
- Grila de punctare a proiectului de management pentru director medical

*ANUNT* - 28.04.2011
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV anunta amanarea (maxim 15 zile) pentru desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de director financiar contabil
- Descarca anunt amanare concurs director financiar contabil

NOU - *ANUNT* 16 mai 2011
- REZULTATUL HOTARARII COMISIEI DE CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

NOU - *ANUNT* 19 mai 2011
- REZULTATUL CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIEI DE DIRECTOR MEDICAL

*ANUNT*
SPITALUL DE BOLI INFECTIOASE BRASOV ORGANIZEAZA IN DATA DE 27 MARTIE 2012 ORA 10 LA SEDIUL ACESTUIA LICITATIE DESCHISA PRIVIND „ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE CATERING” CONFORM PREVEDERILOR  OUG 34/2006 ART.16 ALIN(1) SI ANEXA 2B, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.
- Descarca anunt organizare licitatie
- Raspuns sindicat privind externalizarea serviciilor
- Caiet de sarcini si documentatie licitatie